Image Alt
TOPLULUK ÖNÜ KONUŞMALARI & HİTABET EĞİTİMİ

Konuşma, anlaşmak için gerekli olan bir araç olmakla beraber, iyi kullanıldığı takdirde insanı çevresindeki diğer bireylerden ayrıcalıklı ve özel bir konuma taşıyan sanatsal bir yöne de sahiptir.

Eğitim programının amacı kurumlarda eğitim veren eğitmenlere veya verecek olan eğitmen adaylarına bilgi, beceri ve bakış açıları kazandırmaktır. Katılımcılar eğitim, eğiticilik ve eğitim yöntemleri ile ilgili temel kavram ve ilkeleri kavrayabilecektir, böylece eğitimcilik nitelikleri geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bireyin gelişimini sağlayacak çatışma yönetimi, mavi yaka gelişim programı, finansçı olmayanlara finans eğitimi, muhasebeci olmayanlara muhasebe eğitimi, liderlik, yöneticilik, ekip çalışması, yönetim becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir çok alandaki gelişim programıdır.

Kurum ve bireylerin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek veya daha önceden tespit edilmiş olan ihtiyaçları analiz ederek katılımcılarımızın kurumsal ve bireysel gelişimlerine katkıda bulunduğumuz eğitimlerdir.

SON EĞİTİMLERİMİZ

KURUMLARA ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI

AKADEMİK DANIŞMANLIK

Index Akademi, genel katılıma açık eğitimlerin yanı sıra, kurumlara özel eğitim danışmanlık faaliyetleri de yürütmektedir. Eğitim içeriği, grubun beklenti ve seviyesine göre özel olarak hazırlanmakta olup eğitim ihtiyaç analizi ve eğitim sonrası raporlama süreçlerini kapsamaktadır. Kurum içi eğitim faaliyetlerinde; insan kaynakları, eğitim ve yetenek yönetimi birimleri ile koordineli bir çalışma ile maksimum verim hedeflenmektedir.

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ