Seramik Heykel Eğitimi / Kursu


Sanat disiplinleri arasında köklü bir geçmişe sahip olan heykel, ilk çağ medeniyetlerinde bile ciddi bir gelişim sergilemiş alanlardan bir tanesidir. En önemli özelliği mekana bağımlı, mekânsal düzenleme sanatıdır. 3 boyutlu bir plastik ifade şekli ve zenginliğe sahiptir. İç ve dış, ev, yol, meydan, park gibi kentsel ve kamuya acık alanların bir parçası olması bakımından önemlidir. Soyut ya da somut ifade biçimlerinin uygulanabileceği bu alan sayesinde sanatsal bakış açısı, plastik beceri, 3 boyut, oran, orantı ve denge gibi kavramlar gelişir. Malzeme bilgisi ve teknik detaylar da kavrandıktan sonra heykel kategorisinde sanatsal birçok çalışama gerçekleştirilebilir.

 

18 Saat

Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır...